Slik jobber Stavdal med bærekraft | Stavdal
grønnemaskiner

Slik jobber Stavdal med bærekraft

Publisert 23/03/2023
grønnemaskiner

Byggebransjen står for 15 prosent av klimagassutslippene i Norge, og over en tredjedel globalt. For at vi kan få fart på det grønne skiftet, er det tydelig at spesielt denne bransjen må ta i et tak hvis Europa skal bli klimanøytralt innen 2050. 

Ved å være et utleieselskap, praktiserer Stavdal bærekraft hver eneste dag. Utleie er delingsøkonomi i praksis. I denne bærekraftige forretningsmodellen får produkter økt levetid ved at flere aktører deler på utstyret fremfor å eie eget. 

Les også: 4 fordeler med å leie anleggsmaskin fremfor å eie

Utleie reduserer utslipp 

Tall fra Climate Neutral Group viser at utleie kan redusere utslipp betraktelig, nemlig med 30–50 prosent. Her er det flere faktorer som spiller inn. 

Rett maskin for jobben

Enkelte oppgaver stiller krav til spesifikke maskiner eller utstyr. Stavdal hjelper deg å velge riktig slik at jobben din effektiviseres. 

Tilgjengelig utstyr

Transportering av maskiner står for en stor andel av klimagassutslippene. Vi er strategisk fordelt på to avdelinger i Norges storbyer, Oslo og Bergen, slik at det blir kort vei til byggeplassene. Det betyr mindre utslipp. 

stavdalutleie

God utnyttelse med gjenbruk

Levetiden til en anleggsmaskin tilsvarer i dag sjeldent brukstiden. Bidrar du til at anleggsmaskinen får tre eller flere eiere i den tiden den varer, minskes dette tidsgapet og du sparer miljøet. 

Lengre levetid med vedlikehold

For å kunne ivareta sikkerheten og forlenge levetiden, blir maskiner og utstyr alltid godt vedlikeholdt. 

Alltid tilgang på nullutslippsmaskiner

Nesten 95 prosent av klimagassutslippene fra byggefasen kommer fra dieseldrevne anleggsmaskiner og tungtransport, ifølge Sintef. Derfor har vi i Stavdal nullutslippsmaskiner for de grønne byggeplassene. 

I vår maskinpark finner du elektriske maskiner og maskiner drevet av biodiesel. Maskiner som tidligere var dieseldrevne er nå helt eller delvis konvertert til å være drevet av biodiesel (HVO100). Hele 90 prosent av den dieseldrevne flåten kan vi gjøre om til å bli drevet av biodiesel. I tillegg får vi en stadig større flåte med elektriske alternativer. Vi kan blant annet levere elektriske gravere og dumpere, og vi har tilgang til elektriske teleskoptrucker. Vi kan levere et elektrisk alternativ for personløftere og lifter fra 4 meter til og med 28 meter arbeidshøyde.

Har du spørsmål om utleie eller våre utstyr? Ta kontakt med oss! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *