Kan du reglene for montering og bruk av stillas? | Stavdal
stillas regler

Kan du reglene for montering og bruk av stillas?

Publisert 11/05/2023
stillas regler

Som alt annet arbeidsutstyr som innebærer en viss risiko, finnes det klare regler for montering og bruk av stillas. Her får du en oversikt over regler for deg som bruker stillas som arbeidsplattform.

Som bygningsarbeider har du gjerne behov for å forflytte deg raskt og trygt mens du arbeider i høyden. Stillaset tillater dette. Det gir en stabil arbeidsplattform tilpasset ditt arbeid. Likevel innebærer montering og bruk av stillaser generell fare for fall og dermed skader – også fra lavere høyder. Regelverket stiller derfor klare krav til opplæring for arbeid, montering og kontroll av stillas.

Les også: Stillaskurs: Opplæringen du trenger for å utføre arbeid i høyden

Montering og bruk av stillas krever opplæring

Skal du montere, endre, kontrollere eller demontere et stillas? Da skal du ha opplæring. Opplæringen vil være tilpasset stillasets gjeldende type og høyde. Det samme gjelder deg som bruker stillas. For deg som kun skal utføre arbeid med stillas, er det brukerkurs som gjelder, uansett stillashøyde. 

Arbeidsgiveren din er ansvarlig for å gi deg som stillasbruker nødvendig opplæring før arbeidet. Et slikt arbeid skal skje på en trygg og forsvarlig måte.

Håndtering av alt arbeidsutstyr som er risikofylt og krever forsiktighet, forutsetter dokumentert opplæring. Vi i Stavdal kan bistå din bedrift med nødvendige kurs og med dokumentasjon.

Stillasets høyde avgjør opplæringen

Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter skal ha opplæring. Det finnes egne stillaskurs for ulike høyder på stillaset, og de deles inn i høyde på opptil fem meter, fem til ni meter og over ni meter.

Stillaset skal kontrolleres

Før bruk skal stillaset kontrolleres av en kvalifisert person. En arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i tråd med regelverket, er ansett som en kvalifisert person. 

Stillaset skal kontrolleres med jevne mellomrom så lenge det er i bruk. Uvær, lengre perioder uten bruk, og andre uforutsigbare forhold kan påvirke funksjonaliteten til stillaset. 

All kontroll av stillaset skal dokumenteres i form av en skriftlig rapport. 

Kvaliteten på stillasene må holde mål

For at kvalitetssikringen skal være enkel for deg som bruker, stilles det krav til at kvaliteten på stillaset holder mål. Det er det stillasprodusentene og -leverandørene som er ansvarlig for. 

Stillas skal alltid være merket med tidspunkt for produksjon, aktuell belastningsklasse, sertifikatet som gjelder, og opplysninger til leverandør og produsent.

Regler for bruk av rullestillas

I forskrift om utførelse av arbeid finnes en egen paragraf med spesifikke regler for bruk av rullestillas (§ 17-17):

  • Rullestillas skal bare brukes på fast, jevnt og horisontalt underlag, slik at stabiliteten er betryggende når det flyttes og brukes.
  • Rullestillaset skal være forsynt med en anordning som hindrer utilsiktet bevegelse.
  • Hvis stillaser ikke er løftet opp av støttelabber, skal alle hjul ha god kontakt med underlaget når det brukes.
  • Rullestillas skal flyttes på forsvarlig måte. Det er ikke tillatt å oppholde seg på rullestillas når det flyttes. Gjenstander på stillaset skal fjernes eller sikres mot å falle ned, før stillaset flyttes.
  • Bruken av rullestillaset skal følge produsentens bruksveiledning.

 

Trenger du å leie stillas? Se vårt utvalg av stillaser her eller ta kontakt med oss!

stillas regler

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *