KURS

Kurs og utdanning er en avgjørende del av Stavdals omfattende sikkerhetsarbeid.

Vi tror at sikkerhet skapes gjennom en kombinasjon av nye maskiner, riktig utstyr og riktig trening.

Gjennom våre kurs kan vi gi deg de beste forutsetningene for at maskinene vi leier ut brukes på den beste måten. Kursene er sertifisert og godkjent i henhold til gjeldende standarder.