Stillas | Stavdal

Stillas

Stavdal har en fleksibel stillasavdeling i Oslo som utfører både små og mellomstore prosjekter, fortrinnsvis rullestillas og lett fasadestillas. Vi elsker utfordringer og kommer gjerne på befaring til ditt prosjekt.

Stillas er definert som farlig arbeidsutstyr, og er derfor underlagt dokumentert opplæring. Vi kan selvsagt bistå deg og dine ansatte med nødvendige kurs og dokumentasjon.

I Bergen og Trondheim hjelper vi deg gjerne via våre samarbeidspartnere.

Kontakt oss for å diskutere ditt prosjekt!

Oslo stillas