Kurs | Stavdal

Kurs

Kurs og utdanning er en avgjørende del av Stavdals omfattende sikkerhetsarbeid.

Vi tror at sikkerhet skapes gjennom en kombinasjon av nye maskiner, riktig utstyr og riktig trening.

Gjennom våre kurs kan vi gi deg de beste forutsetningene for at maskinene vi leier ut brukes på den beste måten. Kursene er sertifisert og godkjent i henhold til gjeldende standarder.

I henhold til gjeldende regelverk skal alle som bruker maskiner og arbeidsutstyr som kan forårsake farlige situasjoner gjennomgå typespesifikk opplæring. Vi gjennomfører denne typen opplæring på våre lokasjoner, eller vi kommer ut til ditt prosjekt.

Vi holder kurs og opplæring innenfor følgende fagområder:

 • Stillas
 • Personløfter
 • Teletruck
 • Fallsikring/Anhuker
 • Sikker bruk av farlig arbeidsutstyr
 • Typespesifikk opplæring

Book et kurs

Ta kontakt med oss i skjemaet under for å booke eller diskutere vårt kurstilbud.

 

Kurs

Forespørsel ang kurs

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Personløfterkurs (dokumentert sikkerhetsopplæring)

I dag stilles det krav til deg som arbeidstaker og bruker av arbeidsutstyr (personløftere) at du skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk av utstyret. Du skal også ha opplæring i å forebygge farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.

Disse kravene er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, Forskrift om utførelse av arbeid (best.nr. 703) og Forskrift om administrative ordninger (best.nr. 706).

Vi tar din sikkerhet på alvor, og sikkerhet har høyeste prioritet hos Stavdal. For å sørge for stadig økt sikkerhet, tilbyr vi Personløfterkurs som gir kursdeltakerne den dokumenterte sikkerhets-opplæringen som er påkrevd ved bruk av personløftere. Alle våre avdelinger gjennomfører Personløfterkurs.

Kursinnhold

 • Relevante lover og forskrifter.
 • Sikkerhetsteori i bruk, kontroll og vedlikehold av personløftere.
 • Praktisk gjennomgåelse av oppbygging, bruk og kontroll av lifter i klassene ABC.

Kursets målsetting

 • Økt kunnskap om sikker bruk av personløftere.
 • Skape bevisst holdning til de farer som kan oppstå og hvordan disse kan unngås.
 • Bidra til å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Hvem kan delta?

Alle arbeidstakere som skal betjene personløftere i sitt arbeid. Kursene avholdes på norsk, men vi kan også tilpasse kurset til andre språk (engelsk, polsk m.fl.).

Kursvarighet

1-dagskurs med ca 4 timer teori og ca 3 timer praksis. Den teoretiske delen avsluttes med en skriftlig eksamen. Det serveres en lett lunsj ca kl. 12:00.

Forberedelser til kurset

Kursdeltakerne bør stille i (eller ha med seg) relevant arbeidstøy og arbeidssko som kan brukes i en personløfter (lift). Eventuelt relevant sikkerhetsutstyr for de liftene som blir demonstrert under den praktiske delen av kurset, vil Stavdal sørge for.

Kursbevis

Etter endt kurs og bestått eksamen, utstedes liftbevis til kursdeltakerne. Passfoto til bruk på liftbeviset kan tas med på kurset, eller så sørger vi for å ta bilde av kursdeltakerne etter endt teoretisk del av kurset. Liftbeviset ettersendes kursdeltakerne.

Har du spørsmål?

Send oss en melding