En jordfreser er en type maskin som brukes til å frese eller kutte opp jorden. Jordfreserne kan utføre en rekke oppgaver, som å lage jevne plener, å fjerne ugress, å grave grøfter og å tilpasse jorden til å plante eller dyrke avlinger. Jordfreserne kan også komme med forskjellige typer freser skiver eller kniver for å håndtere forskjellige typer jord og forskjellige oppgaver.

En jordbormaskin er en annen type maskin som brukes til å bore eller grave i jorden. Det er ofte en traktor- eller truck-montert enhet som drives av en bensin- eller dieselmotor. Jordbormaskiner kan utføre en rekke oppgaver, som å bore brønner for vann eller olje, å grave grøfter og å fjerne jord. Jordbormaskiner kan også komme med forskjellige typer bor eller graver for å håndtere forskjellige typer jord og forskjellige oppgaver.

Jordfreser og jordbormaskin er begge kraftige maskiner som kan utføre en rekke oppgaver relatert til jordarbeid. Jordfreserne er ofte brukt for å lage jevne plener og fjerne ugress, mens jordbormaskiner er ofte brukt for å grave grøfter, søyler for platting og bore brønner. Begge disse maskinene kan være nyttige verktøy for entreprenører, gartnere og kontraktører.