Grønt arbeid inkluderer kvistkuttere/fliskuttere, motorsager, kappsager, vedkløyver og andre maskiner som kan benyttes i trebearbeiding og grønne arealer.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil eller unøyaktigheter i våre maskinoversikter. Det kan være lifter, maskiner og utstyr som ikke er tilgjengelig ved alle Stavdals avdelinger.