Personvern | Stavdal

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder Stavdal AS’, org.nr. 998878357 (“Stavdal”), behandling av personopplysninger om sine kunder. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Stavdal behandler om deg, hvorfor Stavdal behandler personopplysninger, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Stavdal er underlagt norsk lov, og vil behandle dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Informasjon om cookies/informasjon finner du lengre ned på denne siden.

1. BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med og hjelpemidlene for behandlingen av personopplysninger. Stavdal er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles om deg som følge av at du inngår en avtale med Stavdal om leie av utstyr eller maskiner.

Kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige:

post@stavdalas.no

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES OM DEG

For å kunne oppfylle avtaler med sine kunder behandler Stavdal personopplysninger som navn, tittel/stilling, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon etc., avhengig av hvilken avtale som inngås og om du er privatkunde eller representant for en næringsdrivende. Stavdal behandler også personopplysninger som personnummer, betalingsanmerkninger og andre opplysninger innhentet i forbindelse med utførelse av kredittsjekk, avhengig av hvilken avtale som inngås og om du er privatkunde eller representant for en næringsdrivende.

Personopplysningene Stavdal behandler om sine kunder oppgis av kunden selv, eller innhentes av Stavdal for å utføre en kredittsjekk av kunden i forbindelse med inngåelsen av leieavtalen med Stavdal.

3. FORMÅLENE OG GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

Stavdals behandling av dine personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt etter forespørsel fra Stavdal. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte Stavdal (se kontaktinformasjonen i punkt 1).

Stavdal behandler dine personopplysninger kun i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle formålene nevnt i denne personvernerklæringen, og Stavdal vil ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene. Som hovedregel lagres personopplysninger så lenge kundeforholdet består. Noen personopplysninger kan lagres lenger dersom det er tillatt eller påkrevet etter gjeldende lov.

Stavdal behandler personopplysningene du oppgir til Stavdal for å oppfylle avtalen med deg eller virksomheten du representerer, for å forbedre Stavdal kundeservice, for å informere deg om Stavdals tjenester, for besvare dine spørsmål og henvendelser, for å varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen, for å ivareta Stavdals berettigede interesser, for overholde Stavdals rettslige forpliktelser, gjeldende lovgivning og pålegg fra offentlige myndigheter, samt for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav.

4. UTLEVERING TIL TREDJEPARTER

Stavdal kan utlevere personopplysninger for de formål som er fastsatt i denne personvernerklæringen til andre selskaper i Ramirent-konsernet, eller til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Stavdal.

Forholdet mellom Stavdal og slike tredjeparter vil reguleres av en databehandleravtale, og tredjeparter vil kun behandle dine personopplysninger i henhold til Stavdals instruksjoner og for de formål som er fastsatt i denne personvernerklæringen. Stavdal vil forsikre seg om at tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av Stavdal iverksetter nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger.

Stavdal vil ikke overføre dine personopplysninger til et land utenfor EU/EØS. Stavdal vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre Stavdal er pålagt dette etter lov eller bindende rettsavgjørelse eller har innhentet ditt samtykke.

5. SIKKERHET FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Stavdal tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske, for å hindre at uvedkommende får tilgang til, kan bruke, endre eller lekke personopplysninger som Stavdal har ansvaret for. Kun autoriserte ansatte og samarbeidspartnere som trenger tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid har tilgang til personopplysningene.

6. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene Stavdal behandler om deg, og til å be om at personopplysninger om deg rettes eller suppleres. Der det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke.

Du har rett til å kreve at dine personopplysninger slettes, til å motsette deg visse typer behandlinger og til å få overført personopplysninger Stavdal behandler om deg til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Dersom du mener at Stavdal behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt med Stavdal ved å benytte kontaktinformasjonen i punkt 1 dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, ikke lenger ønsker å motta e-post fra Stavdal, har spørsmål til denne personvernerklæringen, eller ønsker ytterligere informasjon om Stavdal behandling av personopplysninger. Alternativt kan du etterspørre tilgang til dine dataer her.

7. ENDRINGER

Stavdal vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av personvernerklæringen vil til enhver tid være tilgjengelig på Stavdal nettsted. Stavdal vil varsle deg dersom det gjøres endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke.