En lasermåler er et elektronisk verktøy som brukes til å måle avstander ved å sende ut en laserstråle og måle tiden det tar for strålen å reflekteres tilbake til enheten. Lasermålere er nøyaktige og effektive verktøy for å måle avstander, og kan brukes i en rekke bransjer, inkludert bygg og konstruksjon, landbruk, og ingeniør- og arkitekturbransjen.

Det finnes flere typer lasermålere, inkludert:

  • Punktmålere: disse er små og mobile, og brukes til å måle avstander til enkelte punkter.
  • Linjemålere: disse sender ut en laserstråle i form av en linje, og brukes til å måle avstander til flere punkter samtidig.
  • Roterende laser: disse sender ut en laserstråle som roterer, og brukes til å måle avstander i flere retninger samtidig.
  • 3D lasermåler: disse kan måle avstander i flere retninger og skape en 3D-modell av området som er målt.

Bruksområdene for lasermålere er svært varierende, men noen av de vanligste bruksområdene inkluderer:

  • Bygg og konstruksjonsbransjen for å måle avstander, areal og volumer. Lasermålere kan brukes til å måle avstander mellom vegger, tak og gulv, og beregne arealet og volumet av et rom. De kan også brukes til å måle avstander for å plassere elektriske og sanitære installasjoner.
  • Landbruk for å måle avstander og areal. Lasermålere kan brukes til å måle avstander mellom trær og andre landbruksrelaterte objekter, og beregne arealet av et område.
  • Ingeniør- og arkitekturbransjen for å måle avstander og skape 3D-modeller. Lasermålere kan brukes til å måle avstander og skape nøyaktige 3D-modeller av bygninger og andre konstruksjoner.
  • Byggematerialer bransjen for å beregne volumer av materialer som sand, grus, stein etc.
  • Til å måle avstander for å plassere inventar, utstyr og annet interiør i bygninger
  • Til å måle avstander for å plassere utstyr