Betong og asfaltsager er verktøy som brukes til å kutte og forme betong og asfalt. De kan være elektriske eller bensindrevne og kommer i forskjellige størrelser og design for å imøtekomme ulike kutte- og formingsbehov.

Det finnes flere typer sager, inkludert:

  • Kjedesager: En kjedesag er en sag som er utstyrt med en kjede med metalltannhjul som roterer for å kutte gjennom betongen/asfalten. Disse er ofte mindre mobile enn andre typer betongsager, men gir en jevn og kontrollert kuttehastighet.
  • Sagblad: En sagbladsag er en sag som er utstyrt med et roterende sagblad for å kutte gjennom betongen/asfalten. Disse er ofte mer mobile enn kjedesager, men kan kutte betongen raskere.
  • Våtsag: En våtsag er en sag som bruker vann for å kjøle ned sagbladet og støvet under kuttingen. Våtsager kan redusere støv og øke levetiden på sagbladet.

Betong- og asfaltsager brukes til en rekke formål, inkludert:

  • Å kutte og forme betong og asfalt for å legge nytt gulv eller reparere eksisterende gulv
  • Å kutte hull i betong eller asfalt for å legge rør eller kabler
  • Å fjerne eksisterende betong eller asfalt for å gjøre plass for nytt materiale
  • Å skape groper eller kanter i betong eller asfalt for å legge til et estetisk utseende
  • Å kutte og forme betong og asfalt for å legge nye veier eller parkeringsplasser
  • Å fjerne eksisterende veier eller parkeringsplasser for å gjøre plass for nye prosjekter

Det er viktig å velge riktig verktøy for jobben og å følge sikkerhetsinstruksjoner for å unngå skader eller ulykker.