Stavdal og Loxam blir ett | Nyheter | Stavdal

Stavdal og Loxam blir ett

Publisert 14/07/2020

Utleieselskapene Stavdal AS og Loxam AS har slått seg sammen, og nå skal det nye selskapet satse videre i Oslo, Stavanger og Trondheim.

De to bedriftene ble fusjonert med virkning fra 1. mai 2020, og navnet på det nye selskapet blir Stavdal AS.

Dermed blir Loxams avdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen slått sammen med Stavdals avdeling på Furuset i Oslo. De to Oslo-avdelingene til Stavdal og Loxam vil bli samlokalisert på Furuset der også hovedkontoret for det nye selskapet vil ligge.

OSLO: – Det er allerede et svært godt servicenivå, mye kompetanse og ikke minst lokalkunnskap i de to selskapene og deres avdelinger, og kunsten blir å ta med seg det beste fra begge bedrifter og kulturer inn i den nye organisasjonen, sier daglig leder i Stavdal AS; Erik Nerbøvik Stensby. Hovedkontoret til det nye selskapet vil ligge på Furuset i Oslo.

SATSER I OSLO, BERGEN OG TRONDHEIM

Målet med sammenslåingen er å etablere et sterkt selskap som skal angripe de lokale markedene i byer som Oslo, Bergen og Trondheim, forklarer daglig leder i Stavdal AS, Erik Nerbøvik Stensby. Han blir nå leder for de sammenslåtte selskapet som vil få totalt 30 ansatte.

Det nye selskapet skal være en uavhengig liftspesialist innen markedet for små- og mellomstore bedrifter. – I tillegg så leier vi også ut utstyr til større landsdekkende bedrifter og mer omfattende prosjekter samt til privatpersoner som bare skal male huset eller bygge terrasse. Vi har både spesiallifter og stillaser, men samtidig tilbyr vi også et bredt utvalg av annet utstyr. I Stavdal legger vi vekt på å være fleksible, og vi har blant annet egne servicefolk som kan rykke ut på kort varsel, sier Stensby som er opptatt av å tilby kundene et høyt servicenivå.

BERGEN: Loxams ansatte i Bergen har nå blitt en del av det nye Stavdal-selskapet.

FRITTSTÅENDE, FLEKSIBELT OG SLAGKRAFTIG

– Det er allerede et svært godt servicenivå, mye kompetanse og ikke minst lokalkunnskap i de to selskapene og deres avdelinger, og kunsten blir å ta med seg det beste fra begge bedrifter og kulturer inn i den nye organisasjonen. Målet er at våre felles kunder skal få en minst like god, og helst bedre, kundeopplevelse i det nye selskapet, påpeker daglig leder i Stavdal AS, Erik Nerbøvik Stensby.

Styreformann i Stavdal AS; Øyvind Emblem, har store forhåpninger til sammenslåingen. – Det er gledelig at vi nå får satt sammen et nytt, frittstående, fleksibelt og profesjonelt drevet selskap innen utleiebransjen. Jeg er imponert over kompetansen i de to bedriftene, og sammen vil de utgjøre et veldig slagkraftig selskap. Vi skal fortsette å bygge Stavdal som en sterk merkevare innen utleiebransjen, sier Emblem.

TRONDHEIM: De ansatte ved Loxam i Trondheim er nå en del av Stavdal AS som skal satse tungt både i Oslo, Bergen og Trondheim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *