Rullestillas

Rullestillas er en type stillaser som kan flyttes enkelt fra sted til sted. De er designet for å gjøre det enklere å arbeide på steder som er vanskelige å nå, for eksempel på høye bygninger, inne på et senter eller i byggeområder med dårlig tilgang. Rullestillas er utstyrt med hjul som gjør det mulig å flytte stillaset raskt og enkelt, og de er vanligvis utstyrt med en plattform som gir arbeideren et sikkert og stabilt sted å stå mens de utfører sine oppgaver.

Rullestillas brukes ofte innen byggebransjen, men kan også brukes i andre situasjoner der det er behov for å komme seg til vanskelig tilgjengelige steder.

STILLASLENGDE 1.35 / 2 / 2.5 / 3 m
STILLASBREDDE 0.75 / 1.37 m
BELASTINGSKLASSE (3) 200 kg/m²
Send leieforespørsel