Beredskap og håndtering i koronasituasjonen | Nyheter | Stavdal

Beredskap og håndtering i koronasituasjonen

Publisert 16/03/2020

Vårt samfunn befinner seg i en svært krevende fase, og i en slik situasjon har alle et kollektivt og individuelt ansvar for å bidra. Ramirent har etablert en tverrfaglig beredskapsgruppe som følger situasjonen kontinuerlig.

Datterselskapene Stavdal AS og Loxam AS er også en del av denne beredskapen.

Vårt aller viktigste fokus er nå å ivareta våre ansatte og drive forebyggende opplysningsvirksomhet for å gi vårt bidrag til ytterligere spredning. Samt å sørge for at våre kunder og underleverandører føler seg trygge, og bidra til å sikre drift og arbeidsplasser.

Vi følger de strengeste nasjonale helsemyndighetenes anbefalinger, og har i tillegg iverksatt mange egne tiltak. Dette gjør vi i solidaritet med de som rammes hardest. Vi er nødt til å stole på helsemyndighetenes vurderinger, beslutninger, råd og anbefalinger, og er takknemlige for de ekstraordinære tiltak som myndighetene har iverksatt for næringslivet.

Ramirent har for lengst iverksatt felles tiltak for hele organisasjonen sentralt, samt lokale tiltak tilpasset det enkelte lands og regions situasjon. Våre retningslinjer går helt ned på individnivå. Vi har dessuten innført en rekke ekstraordinære hygiene- og renholdstiltak, og har tatt flere andre forholdsregler for å gjøre vår del av samfunnsdugnaden. Vi iverksetter også ekstra trygghetsrutiner for alle ansatte som jobber med kundekontakt, og som er i berøring med maskiner og utstyr.

Vi er heldigvis ikke kjent med at noen ansatte i Ramirent er blitt smittet eller syke, men har per i dag noen personer i obligatorisk hjemmekarantene etter utenlandsreiser. Vi har også kartlagt hver enkelt ansatts reisevirksomhet de siste tre ukene, for kontinuerlig å kunne vurdere og agere på den potensielle smittefaren.

Driften går som normalt i Ramirent. Alle våre kundesentre vil inntil videre opprettholde vanlig åpningstid. Vi gjør vårt ytterste for å sikre daglig, operativ drift – med ekstra fokus på normal innlevering og leveranser av maskiner og utstyr. Vi har god beredskap, og er godt forberedt dersom situasjonen skulle eskalere.

Vi håper denne redegjørelsen gir deg trygghet for at vi tar situasjonen på alvor og har iverksatt nødvendige tiltak. Vi vil så langt mulig besvare enhver henvendelse og spørsmål fra ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og omverdenen for øvrig.

Skjetten, 16. mars 2020
Øyvind Emblem
Administrerende direktør

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *