Dieseltanker er tanker som brukes for å lagre diesel. De kan være enten overjordiske eller underjordiske og kan være laget av forskjellige materialer som stål eller plast .De er enkle å installere og vedlikeholde, og gir god tilgang til tanken for inspeksjon og rengjøring.

Det er viktig å sørge for at dieseltankene er i god stand, og at det er tilstrekkelige sikkerhetstiltak i plass for å forhindre lekkasjer eller andre skader. Dette kan inkludere å eventuelt installere alarmsystemer, overvåke nivået i tankene og å ha rutinemessige vedlikehold og inspeksjoner. I tillegg til dette kan det være krav fra myndigheter om hvordan tankene skal installeres og vedlikeholdes, og det er viktig å følge disse kravene for å sikre sikkerhet og overholde lover og regler.