Byggvarme er en type oppvarming som brukes i bygninger, og det finnes flere forskjellige metoder for å varme opp et bygg. En av de vanligste metodene for byggvarme er vannbåren varme, hvor varmt vann fra en varmekilde som en varmtvannsbereder eller et fjernvarmeanlegg, sendes gjennom rør i bygget for å varme opp radiatorer eller gulvvarme. En annen metode er elektrisk oppvarming, hvor elektrisitet brukes for å varme opp elektriske radiatorer eller gulvvarme.

Fornybar energi som solenergi, jordvarme eller luft-luft varme pumpe kan også brukes som varmekilde. Fornybar energi er miljøvennligere og kan redusere kostnadene for oppvarming.

Det er også mulig å kombinere ulike varmekilder for å oppnå optimal oppvarming og energieffektivitet i bygget. Det er viktig å velge riktig type varme for bygningen, avhengig av byggets størrelse, beliggenhet, og klima