Byggevarme, byggestrøm og ventilasjon er alle viktige elementer å ha på byggeplassen for å sikre en trygg og effektiv byggeprosess.

Byggevarme er en form for oppvarming som brukes til å holde byggeplassen varm under kaldt vær eller om vinteren. Det kan være nødvendig å holde byggeplassen varm for å hindre frossen grunn, for å sikre at arbeiderne har et godt arbeidsmiljø, og for å sikre at byggematerialene ikke blir skadet av kulde. Det finnes flere forskjellige metoder for å levere varme på byggeplassen, som for eksempel varmevifter, aggregater og byggvarmere.

Byggestrøm er strøm som leverer elektrisk energi til byggeplassen. Dette er nødvendig for å drive verktøy og utstyr som kreves for å fullføre byggeprosessen.

Ventilasjonsvifter er enheter som brukes for å forbedre luftkvaliteten på byggeplassen. De hjelper til å fjerne forurensninger og avgasser som kan være skadelige for arbeiderne, samtidig som de bidrar til å holde luftfuktigheten på et akseptabelt nivå. Ventilasjonsvifter kan være enten mobile eller fastmonterte, og kan være av forskjellige størrelser og kapasiteter avhengig av byggeplassens behov.

Det er viktig å velge riktige produkter for byggevarme, byggestrøm og ventilasjon avhengig av byggeplassens behov og krav. Det er også viktig å installere og vedlikeholde disse enhetene riktig for å sikre en trygg og effektiv byggeprosess.

Stavdal tilbyr et bredt spekter av disse produktene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med ditt prosjekt!