Et stillas er en midlertidig struktur som brukes til å gi arbeidere tilgang til høye områder, for eksempel på byggeplasser eller ved vedlikehold av bygninger.

Stillaser kan brukes til en rekke ulike formål, inkludert:

  • Bygging og reparasjon av bygninger og andre strukturer
  • Maling og vedlikehold av fasader og tak
  • Montering og vedlikehold av utstyr og maskiner
  • Innsetting av vinduer og dører
  • Utførelse av elektrisk arbeid
  • Rengjøring og vedlikehold av høye områder, som fasader, tak og skorsteiner

Det er viktig at stillaser brukes på en sikker måte for å unngå ulykker. Dette innebærer å sørge for at stillaset er stabilt og godt festet, at arbeiderne har tilgang til sikkerhetsutstyr som hjelm og fallbeskyttelse, og at de følger gjeldende sikkerhetsforskrifter og prosedyrer.