Nullutslippsmaskiner for byggebransjen er en viktig del av å oppnå bærekraftige løsninger og redusere bransjens miljøpåvirkning. Elektriske lifter er et eksempel på en slik maskin, som er drevet av elektrisitet i stedet for fossil brensel. Fordelene med elektriske lifter inkluderer lavere driftskostnader, lavere utslipp av skadelige avgasser og støyreduksjon på arbeidsplassen, noe som bidrar til å forbedre arbeidsmiljøet og redusere bransjens totale miljøpåvirkning. Investere i nullutslippsmaskiner er et viktig skritt for å nå klimamålene og sikre en bærekraftig fremtid for byggebransjen, så vel som å beskytte miljøet.

Manitou 200ATJ-E knekkarm er en elektrisk knekkarm med en arbeidshøyde på 20 meter og en plattformkapasitet på 230 kg. Den har en selvgående driftsmodus, som gir enkel betjening og økt effektivitet. Den er utstyrt med en avansert styring for presis plattformposisjonering, og har et lavt lydnivå for å redusere støyforurensning på arbeidsplassen.

Nifty HR21 Hybrid knekkarm er en hybrid knekkarm med en arbeidshøyde på 21 meter og en plattformkapasitet på 230 kg. Den har en kombinasjon av batteridrift og bensinmotoren, noe som gir økt fleksibilitet og reduserer avhengigheten av strømuttak. Den er utstyrt med avanserte sikkerhetssystemer, som gir økt sikkerhet for operatøren og omgivelsene. Det har også et lavt lydnivå og lave utslipp for å redusere miljøpåvirkningen.