En stubbefreser brukes for å fjerne stubber, hogst eller kapping av trær. Det har roterende freseskiver eller kniver som hugger seg inn i stubben og bryter den opp i mindre stykker. Stubbefresere kan være enten selvgående eller tilhengermontert. De kan også ha ulike tilbehør som gir dem mulighet til å kutte i ulike vinkler og dybder. Stubbefresing er en viktig del av skogbruk for å forbedre vekstvilkårene for unge trær og for å hindre at døde stubber forårsaker skogbrann eller andre skader.