En sag er et verktøy som brukes for å skjære gjennom materialer som tre, metall eller plast. Det kan være manuelt drevet eller maskindrevet.

En av de mest populære typene sag er motorsagen. Den kan være enten bensin, batteridrevet eller tilkoblet en strømkilde. Motorsager er ofte brukt for å hogge ved, trær og kutte gjenstander som er for store til å kuttes med håndsag. De kan være svært kraftige og gi en rask og effektiv kutting, men de kan også være svært farlige hvis de ikke blir brukt riktig, derav er verneutstyret veldig viktig.

En annen type sag er ryddesagen. Denne sag brukes for å kutte og hogge gress, busker og små trær. Det har en kort og kraftig klinge som gjør det lett å manøvrere og kutte i tett buskas. Ryddesager kan være enten manuelle eller elektrisk drevne, og kan være enkel å bruke for å rydde opp i hagen eller i skogen.

En tredje type sag er gjærsagen. Denne sag er drevet av en gjær som løper mellom to metallplater. En gjær er en spiralformet fjær laget av stål eller tre. Gjærsager er ofte brukt til å kutte tre eller metall i små skala prosjekter, men de er ikke like kraftige som motorsager.