En løvblåser er i hovedsak et verktøy for å samle løv og avfall i hager og parker, men kan også benyttes til å f. eks blåse nysnø. De er vanligvis drevet av elektrisitet eller bensin og har en kraftig motor som blåser vekk løvet og avfallet. Løvblåsere er tidsbesparende sammenlignet med å samle løv og avfall med en kost eller en spade.