Kvistkuttere er en type verktøy som brukes til å kutte og fjerne greiner og kvister fra trær og busker. Det kan være manuelle eller maskinbetjente verktøy.

Kvistkuttere er ofte brukt i hagearbeid og landskapspleie for å fjerne døde eller skadede greiner fra trær og busker, samt å forme trær og busker til ønsket form. De kan også brukes i skogbruk for å fjerne greiner og kvister fra trær etter hogst.

Maskinbetjente kvistkuttere kan komme med både beltegående og på hjul samt med forskjellige typer kniver eller sagblader, for å håndtere forskjellige typer greiner og kvister, og kan også ha forskjellige løftevekter eller kapasitet for å håndtere forskjellige typer trær og busker.

Som med alle verktøy er det viktig å bruke sikkerhetsutstyr, som vernebriller og hørselsvern, og å ha kunnskap om hvordan å bruke verktøyet korrekt for å unngå skader og oppnå ønsket resultat.