En vannsuger er en type støvsuger som er spesielt designet for å suge opp væsker, i tillegg til fast avfall. Den er utstyrt med en væskebeholder for å samle opp væsken, og har ofte et filter som hindrer partikler å slippe ut i væsken. Vannsugere kan være mobile eller stasjonære, og kan være utstyrt med ekstrautstyr som slanger og munnstykker for å håndtere spesielle oppgaver.

Bruksområdene til vannsugeren er brede, fra å suge opp vann i tilfelle av en lekkasje eller oversvømmelse, til å fjerne væskebasert avfall i industrielle miljøer. De kan også brukes til å suge opp og fjerne væsker som olje eller kjemikalier i bilverksteder eller fabrikker. Vannsugere kan også brukes i byggebransjen for å fjerne vannet som samler seg under et byggeprosjekt.

Vannsugere er også nyttige for å holde båter og marinaer rene, ved å suge opp vann, olje og andre væsker som kan samle seg i vannet. De kan også brukes i vannbehandlingsanlegg for å fjerne avfall eller andre partikler fra vannet.