Industristøvsugeren er en type støvsuger som er spesielt designet for å håndtere støv og avfall i industrielle miljøer. De er ofte kraftigere og mer robuste enn vanlige husholdningsstøvsugere, og er utstyrt med filtre som er beregnet for å fange opp tunge partikler. Industristøvsugere kan være stasjonære eller mobile, og kan være utstyrt med ekstrautstyr som slanger, munnstykker og filtre for å håndtere spesielle oppgaver.

Bruksområdene til industristøvsugere er brede, fra å suge opp støv og avfall i fabrikker og verksteder, til å fjerne støv og partikler i byggebransjen. De kan også brukes til å suge opp og fjerne asbest, et farlig kreftfremkallende stoff som ofte finnes i byggematerialer.

De kan blant annet fjerne det farlige minerale asbest. Asbest kan forårsake lungesykdommer hvis det inhaleres, derfor er det viktig å håndtere dette materialet på en trygg måte. Industristøvsugere er utstyrt med spesielle filtre som er i stand til å fange opp asbestfibre, og kan brukes til å fjerne asbest fra bygninger og andre områder som skal sanere.

Industristøvsugere kan også brukes i andre bransjer, som matproduksjon, for å fjerne avfall og støv, samt i vannbehandlingsanlegg for å fjerne avfall eller andre partikler fra vannet.