En stavvibrator er et verktøy som brukes til å konsolidere og glatte ut betong når den er i ferd med å sette seg. Den er et langt og tynt verktøy, som ligner på en stav eller en pølse, med en elektrisk motor i den ene enden. Motoren driver en vektor som gjør at staven vibrerer med høy frekvens.

Staven settes inn i betongen mens den fortsatt er fersk, og vibrasjonen hjelper til å jevne ut betongen og fjerne luftbobler som kan ha blitt fanget i blandingen. Dette gir en jevnere og mer kompakt betongoverflate med bedre styrke og mindre sårbarhet for skader.

Stavvibratorer kan brukes i en rekke betongarbeid, som fundamenter, veier, broer, parkeringsplasser og bygninger. De kan også brukes til å konsolidere jord og leire, og til å glatte ut asfalt. Stavvibratorer kan være manuelle eller elektrisk drevne, og kan variere i størrelse og vekt avhengig av formålet med oppgaven.